Partners

Achtergrond

In 1992 is door NEN en de Erasmus Universiteit Rotterdam de Stichting Bijzondere Leerstoel Standaardisatie en Normalisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam opgericht. In 2018 is de behoefte ontstaan om de scope van de stichting te verbreden.

In 2019 is daarom besloten een samenwerkingsverband op te zetten voor onderzoek op het gebied van standaardisatie en normalisatie[1] tussen NEN, de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en de technische universiteiten van Delft (Faculteit ‘Technology, Policy and Management’) en Eindhoven (Faculteit ‘Industrial Engineering & Innovation Sciences’). De keuze voor deze universiteiten is logischerwijs voortgekomen uit de contacten die daar al lagen naar aanleiding van het normalisatie en standaardisatie-onderzoek dat op die universiteiten al plaatsvond. Instellingen in het hoger onderwijs (hierna: ‘ho-instellingen’, waaronder zowel universiteiten als hogescholen) waar interessant normalisatie en standaardisatie-onderzoek plaatsvindt en de bereidheid aanwezig is om hierin samen te werken, wordt de mogelijkheid geboden om aan te haken.

[1] De termen normen en standaarden worden vaak door elkaar gebruikt. Hier worden zij naast elkaar gehanteerd. Het Forum Standaardisatie definieert een norm als een vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of bedrijfsproces, die tot stand komt via een proces van normalisatie. De term ‘standaard’ wordt officieel gebruikt voor afspraken die niet volgens de principes van formele normalisatie tot stand zijn gekomen. Het onderscheid tussen de twee wordt dan ook wel aangeduid met ‘formele standaardisatie’ (normalisatie) en ‘informele standaardisatie’. Ter aanvulling: in het Engels kan de term ‘standard’ zowel een resultaat zijn van formele als van informele standaardisatie.

 

Overzicht partners Stichting SOONS

Logo TU Delft
Logo TU Eindhoven
Rotterdam-School-of-Management-RSM-logo
Tilburg Uni
Euras