Over de stichting

Doel van de stichting

‘De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel het bevorderen van de wetenschapsbeoefening en onderwijs op het gebied van de standaardisatie en normalisatie, en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn’.


Ambities 2025

De stichting heeft de volgende ambities voor 2025:


Activiteiten

Daarnaast levert de stichting waar mogelijk een bijdrage aan:

En verder levert de stichting waar mogelijk ondersteuning (bijv. door de inzet van studenten) bij de beantwoording van vraagstukken die voortkomen uit de ambitie van NEN en zusterorganisaties (zoals het in kaart brengen van de impact van standaardisatie op maatschappij en economie).

Lees meer over de roadmap programma onderzoek en onderwijs 2021 – 2025


Achtergrond & partners

In 1992 is door NEN en de Erasmus Universiteit Rotterdam de Stichting Bijzondere Leerstoel Standaardisatie en Normalisatie opgericht. In 2018 is de behoefte ontstaan om de scope van de stichting te verbreden. In 2019 is daarom besloten een samenwerkingsverband op te zetten voor onderzoek op het gebied van standaardisatie en normalisatie tussen NEN, de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en de technische universiteiten van Delft (Faculteit ‘Technology, Policy and Management’) en Eindhoven (Faculteit ‘Industrial Engineering & Innovation Sciences’).

Lees meer over de partners

 


Leden van de Raad van Bestuur

RolNaamOrganisatie
VoorzitterIr. R.H. (Rik) van TerwisgaNEN
Secretaris/ penningmeesterIr. P.J.J. (Peter) MaasNEN
LidProf.dr.ir. J.C.M. (Jan) van den EndeErasmus University Rotterdam - Rotterdam School of Management (RSM)
LidProf.dr.ir. I.R. (Ibo) van de PoelTU Delft
LidProf.dr. F. (Floor) AlkemadeTU Eindhoven - School of Innovation Sciences
LidDr. J.H. (Jan) van den BiesenMBA Voorheen Philips, nu Europolaris

Programmaraad

RolNaamOrganisatieFaculteit
VoorzitterProf.dr.ir.ing. R.N.A. (Rudi) BekkersTU EindhovenSchool of Innovation Sciences Group Technology, Innovation & Society / Department Industrial Engineering & Innovation Sciences / Chair of Standardization and Intellectual Property
LidProf.dr. K (Kees) StuurmanUniversiteit van TilburgTilburg Law School
LidDr. G. Geerten van de KaaTU DelftTilburg Law School
LidProf.dr.ir. H.J. (Henk) de VriesErasmus University RotterdamRotterdam School of Management (RSM) Department of Technology and Operations Management
VicevoorzitterDrs. D (Dick) HortensiusNEN
SecretarisDrs. A.P. (Arnoud) MuizerNEN