Onderwijs

Universitair onderwijs partners SOONS

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

TU/e biedt diverse onderwijsprogramma’s aan waarin er aandacht is voor standaardisatie, waaronder een succesvolle serie van drie cursussen geheel gericht op standaardisatie en intellectueel eigendom, gericht op alle studenten die een technische Bachelor volgen.

Lees meer over de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

 

 

TU Delft
Standaardisatie en bedrijfsstrategie

De sectie Economie van Technologie en Innovatie (ETI) richt het onderzoek en onderwijs op economische prikkels die leiden tot verantwoorde technologische verandering. Verantwoorde of waardegevoelige technologische verandering heeft tot doel iets toe te voegen aan de economische literatuur van gerichte technologische verandering door niet alleen te focussen op ‘standaard’ economische waarden zoals prijzen, maar ook op andere waarden zoals veiligheid en risico, ethische en sociale waarden. De nadruk ligt op mens-technologie-systeem interactie met behulp van socio-technische systemen en prikkels gericht op het realiseren van verantwoorde technologische verandering op het gebied van onder meer de opwarming van de aarde, betaalbare en veilige energie- en waterinfrastructuur, volksgezondheid.

Contactpersoon: dr. Geerten van de Kaa

Rotterdam School of Management
Standaardisatiemanagement (onderdeel Innovatiemanagement)

Innovatiemanagement (IM) omvat alle acties die nodig zijn om innovatieve ideeën te genereren en deze om te zetten in aantrekkelijke nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen. Het huidige bedrijfscredo vereist meer innovaties, en die innovaties worden aanzienlijk complexer, multidimensionaal en riskanter. Bij RSM bestuderen we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van innovatie en onderzoeken we hoe we deze in de praktijk succesvol kunnen managen door de nieuwste managementtheorieën te koppelen aan de bedrijfspraktijk.

Succesvolle innovatie heeft gemeenschappelijke normen nodig om interoperabiliteit tussen producten te bieden. Normen moeten de mogelijkheid bieden om informatie uit te wisselen en te gebruiken, en ze moeten altijd kwaliteits- en veiligheidsborging bieden. We onderzoeken hoe bedrijven kunnen samenwerken om dergelijke standaarden te creëren. Met behulp van integratieve onderzoeksprojecten onderzoeken we hoe deze processen van toepassing zijn als bedrijven duurzame innovaties willen creëren en hoe deze processen van toepassing zijn in creatieve industrieën zoals media en design.

Lees hier welke programma’s worden aangeboden.

Relevante docenten zijn onder meer: ​​Prof. dr. ir. Henk de Vries en Dr. Paul Wiegmann, MSc, Fouad El Osrouti

 

Universiteit van Tilburg
Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT)

Tilburg Law School (TLS) is de juridische faculteit van Tilburg University. Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde.

Tilburg Law School is een begrip in de wereld van het recht. Sinds de oprichting in 1963 is de faculteit uitgegroeid tot één van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door middel van toponderzoek en het aanbieden van universitair hoogwaardig onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij.

Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT)
TILT is een van de toonaangevende onderzoeksgroepen in Europa op het snijvlak van recht, technologie en maatschappij.

In een tijd van grote sociaal-technologische veranderingen onderzoekt het multidisciplinaire team van TILT de interactie tussen technologie, wet- en regelgeving, recht en maatschappij. Door verschillende perspectieven en disciplines samen te brengen, zoeken TILT-wetenschappers naar antwoorden op de vragen en uitdagingen die het tijdperk van informatietechnologie en digitalisering met zich meebrengt.

Als vooraanstaande onderzoekers op het snijvlak van recht, technologie en samenleving is het onze verantwoordelijkheid om onze kennis en expertise door te geven aan toekomstige generaties. Verantwoorde innovatie, geleid door juridische en ethische kaders, is een voorwaarde voor een gezonde en bloeiende samenleving. Daarom vormt het onderzoek binnen TILT de basis voor meerdere cursussen die in verschillende onderwijsprogramma’s worden gegeven.

Lees meer over de faculteit

Lees meer over TILT en onderwijs

 

Overige bronnen
Links naar bronmateriaal

Onderwijsactiviteiten NEN

NEN heeft als doel om de awareness en kennis over normalisatie in het onderwijs te vergroten en biedt daarom het hoger onderwijs een menukaart aan bestaande uit verschillende onderwijsactiviteiten, variërend van gastcolleges tot serious games, workshops en masterclasses.

Op de onderwijspagina van NEN leest u meer over het onderwijsaanbod van NEN.